جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 237861
  تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت 1397 10:56
  تعداد بازدید : 275

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1397/01/21 لغایت 1397/01/31*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1397/01/21 لغايت 1397/01/31
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  شورای عالی شهرسازی و معماری
         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بم      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خورسند

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر طرقبه 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر بوانات

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بزمان 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آقکند  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خسروشاه       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهر    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرگشت 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر انار    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نصرت آباد

  منتشره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سطر استان کرمانشاه

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرمست

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر تبریز  

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر درب بهشت 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اندوهجرد

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریگان

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شهداد         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زیدآباد        

     شورای عالی شهرسازی و معماری       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بم

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 301113/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع شهر بم، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خورسند

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 286199/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر خورسند، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر طرقبه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 302577/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر طرقبه (درخواست شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی مبنی بر تغییر کاربری اراضی به مساحت تقریبی ۱۹ هکتار از پارک شهری به باغات) مصوب مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را مورد بررسی قرار داد و با تغییر کاربری مذکور منوط به تحقق شروط صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ کمیته فنی (پیوست) موافقت نمود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر بوانات

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 57928/300ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

  «مغایرت اساسی طرح جامع شهر بوانات، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بزمان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 54930/300ـ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

  «طرح جامع شهر بزمان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آقکند

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 57297/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۳

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲ طرح جامع شهر آقکند، موضوع مصوبه ی مورخ۱۳۹۲/۲/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خسروشاه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 301002/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع شهر خسروشاه، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اهر

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 301109/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع شهر اهر، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرگشت

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره .301107/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع ـ تفصیلی شهرگشت، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر انار

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 301138/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع شهر انار، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نصرت آباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 299918/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ طرح جامع ـ تفصیلی شهر نصرت آباد، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سطر استان کرمانشاه

  در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 296048/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ طرح جامع ـ تفصیلی شهر سطر، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرمست

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 297353/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

  «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ طرح جامع تفصیلی شهر سرمست، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه را با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین مورد بررسی قرار داد و آن را با اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی شهر تبریز

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 293262/300ـ۱۳۹۶/۱۲/۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز، مصوب مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی موضوع الحاق اراضی موسوم به مصلا، به محدوده شهر تبریز را مورد بررسی قرارداد و ضمن تأیید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ کمیته فنی شورای عالی با الحاق حدود ۱۳ هکتار اراضی به محدوده شهر تبریز و انطباق خط محدوده در ضلع شمال شرقی در محدوده موسوم به اراضی مصلا برخط محدوده طرح جامع قبلی تبریز (مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۸) منوط به تحقق شروط مندرج در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ کمیته فنی موافقت نمود. دبیرخانه شورای عالی موظف است تحقق شروط مذکور را در ابلاغ اسناد طرح جامع تبریز کنترل و اعمال نماید.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر درب بهشت

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 286046/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر درب بهشت، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اندوهجرد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 286180/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر اندوهجرد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریگان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 286182/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریگان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شهداد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 284932/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر شهداد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زیدآباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21291- 29/01/1397

  شماره 286045/300ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

  «طرح جامع ـ تفصیلی شهر زیدآباد، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.»

  ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه، در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهر

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28666410
اکنون :
65